Ultrazvukové systémy & Oprava sond

Štandardné sondy | Priestorové 3D sondy | TEE sondy

Sme medzinárodne činným podnikom so zameraním na sonografiu. V popredí stoja individuálne riešenia pre prevádzku kliník a ordinácií.

Kompetentné poradenstvo, kvalitné výrobky a služby, na potreby zákazníkov orientovaná starostlivosť vedú k vysokej spokojnosti zákazníkov a tým priespievajú k celkovému úspechu.

Vlastné výskumné a vývojové oddelenie na úseku opráv robia z nás dlohodobého a na kvalitu orientovaného partnera v odbore zdravotníckej techniky.

VÝROBKY A SLUŽBY

Ultrazvukové systémy:

Poradenstvo, predaj a servis ultrazvukových systémov
nových, predvádzacích alebo použitých

Oprava sond:

Odborná oprava ultrazvukových sond všetkých výrobcov a typov sond

Refurbishment:

Opatrenia na zabezpečovanie kvality pre Váš ultrazvukový systém / sondu.

ANALÝZA SOND

Rozsiahla vstupná analýza je základom úspešnej opravy Vašich sond. Včasnou analýzou je možné zistiť závady ešte predtým než tieto spôsobia nákladné opravy. Náš servis v oblasti analýzy sond zahŕňa:

Z
optický a technický Check-in
Z
detailnú analýzu sondy vopred
Z
zabezpečenú kvalitu opráv sondy
Z
detailnú analýzu sondy potom
Z
vydanie protokolu o prevedení skúšky
Z
optický a technický Check-out
Z
servisnú záruku
Z
zapožičanie sond

OPRAVA SOND

Štandardné sondy

(Curved-, lineárne a Phased Array sondy)

 

 • obnova šošovkovitej vrstvy
 • výmena ochrany kábla proti prelomeniu
 • úprava a oprava krytu sondy
 • oprava konektoru
 • výmena a oprava kábla
 • ISO 13485 certifikované

Priestorové 3D sondy

 

 • výmena a obnova šošovkovitej hlavy
 • vyčistenie a úprava mechaniky sondy
 • úprava a oprava krytu sondy
 • výmena a oprava kábla
 • ISO 13485 certifikované

TEE sondy

 • obnova / výmena IT-povrchu
 • výmena Bending Rubber
 • obnova a kalibrácia kladkostrojov
 • výmena šošovky
 • ISO 13485 certifikované

VÝSKUM ● VÝVOJ ● INOVÁCIA

Naše opravárenské laboratórium vyvíja stále nové postupy na optimalizáciu opravy sond.

RÝCHLO ● KOMPETENTNE ● PRIAMO

Celoštátnu starostlivosť zabezpečuje náš vyškolený odborný personál priamo na mieste.

OČAKÁVAJTE VIAC