p

Uvjeti i odredbe

1. Ponuda i prihvaćanje

Slanjem narudžbenice prihvaćate naše uvjete prodaje i isporuke. Svaka ponuda koja je poslana kupcu zahtijeva potvrdu narudžbe. Pod isto se podrazumijeva i slanje robe koju je kupac naručio Nemoguće je garantirati trajnu dostupnost određenih proizvoda. Klijent mora provjeriti kupljenu robu u smislu cjelovitosti i intergriteta, a žalba se mora podnijeti u roku od 10 dana.

2. Troškovi dostave

Naše prodajne cijene ne uključuju troškove dostave i pakiranja. Međutim, na zahtjev pružamo ili organiziramo ove usluge uključujući pritom dodatnu naknadu. U tom će slučaju stvarni nastali troškovi, npr. za prijevoz ili pakiranje, koji se naplaćuju najkasnije na dan isporuke, biti prikazani na računu.

3. Cijena

Da biste saznali više o našem načinu cijena, molimo da se upoznate s priloženom ponudom / cjenikom.

4. Vrijeme isporuke

Imamo pravo premašiti dogovoreno vrijeme isporuke za najviše četiri tjedna. Kupac se može povući iz ugovora tek nakon što istekne taj rok ili razumni konačni datum isporuke koji je odredio kupac

5. Zadržavanje prava vlasništva

Isporučena roba ostaje u našem vlasništvu sve dok sva potraživanja i dodatne naknade ne budu u potpunosti plaćeni.

6. Plaćanje

Računi se moraju platiti odmah po primitku bez ikakvih odbitaka, osim ako nije drugačije ugovoreno. U slučaju zakašnjelog plaćanja, kamate za isto naplaćuju se 6% godišnje.

7. Raskid ugovora

U slučaju kašnjenja u preuzimanju robe ili iz bilo kojeg drugog važnog razloga, kao što je kupčeva nesolventnost, stečaj ili neadekvatna imovina, kao i odgođeno plaćanje, imamo pravo raskinuti ugovor, pod uvjetom da još nije izvršen. U slučaju otkazivanja, imamo također pravo, ako je kupac dužan, tražiti paušalnu naknadu u iznosu od 10% bruto iznosa računa ili naknadu za stvarno pretrpljenu štetu. U slučaju da kupac ne izvrši obveze, bit ćemo oslobođeni svih daljnjih obveza usluge i isporuke. Također imamo pravo zadržati pošiljku nepodmirenih isporuka i usluga te zahtijevati plaćanje unaprijed ili odustati od ugovora u razumnom roku. Ako kupac odustane od ugovora, a da na to nema pravo ili ako to odbije, imamo izbor inzistirati na ispunjavanju ili pristati otkazati ugovor; u potonjem slučaju kupac je dužan platiti paušalnu naknadu u iznosu od 10% bruto iznosa računa ili stvarno pretrpljene štete.

8. Izbor zakona, nadležnost

Primjenjuje se austrijsko pravo. Primjenjivost UN-ove prodajne konvencije ne uzima se u obzir. Ugovorni jezik je njemački. Ugovorne strane pristaju na austrijsku nacionalnu nadležnost. Ako se ne radi o potrošačkoj transakciji, nadležni sud sa sjedištem naše tvrtke ima isključivu lokalnu nadležnost za rješavanje svih sporova koji proizlaze iz ovog ugovora.

9. Garancija – popravci sondi – prodaja sondi (nove, demo i rabljene)

9.1 Popravci:
Popravak TEE i 3D sondi (sonde stare ne više od 5 godina) – 6 mjeseci garancije na izvršene popravke s naše strane

Standardne sonde (sonde stare ne više od 5 godina) – 12 mjeseci garancije na izvršene popravke s naše strane

Popravak TEE i 3D sondi (sonde starije od 5 godina) – 2 mjeseca garancije na izvršene popravke s naše strane

Standardne sonde (sonde starije od 5 godina) – 6 mjeseci garancije na izvršene popravke s naše strane

 9.2 Prodaja novih sondi:

Nove TEE sonde – 12 mjeseci garancije

Nove standardne sonde – 12 mjeseci garancije

Nove 3D sonde – 12 mjeseci garancije

 9.3 Prodaja demo-sondi:

TEE demo-sonde (sonde stare ne više od 5 godina) – 12 mjeseci garancije

Standardne demo-sonde (sonde stare ne više od 5 godina) – 12 mjeseci garancije

3D demo-sonde (sonde stare ne više od 5 godina) – 12 mjeseci garancije

TEE demo-sonde (sonde starije od 5 godina) – 30 dana garancije

Standardne demo-sonde (sonde starije od 5 godina) – 30 dana garancije

3D demo-sonde (sonde starije više od 5 godina) – 30 dana garancije

 9.4 Prodaja rabljenih sondi

Rabljene TEE sonde (sonde stare ne više od 5 godina) – 6 mjeseci garancije

Rabljene standardne sonde (sonde stare ne više od 5 godina) – 12 mjeseci garancije

Rabljene 3D sonde (sonde stare ne više od 5 godina) – 6 mjeseci garancije

Rabljene TEE sonde (sonde starije od 5 godina) – 30 dana garancije

Rabljene standardne sonde (sonde starije od 5 godina) – 30 dana garancije

Rabljene 3D sonde (sonde starije više od 5 godina) – 30 dana garancije

Tijekom zamjene zaštitnog sloja akustične leće kod standardnih sondi, odvajanjem gumene prevlake kristali sonde se mogu ošteti. Za to ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

 9.5 Moguće reklamacije razmotrit će se samo ako se prijave u roku 7 dana od isporuke robe, što se odnosi i na proizvode i na usluge.