Produžite svojoj sondi vijek trajanja

Preporuke za održavanje ultrazvučnih sondi

Spajanje i odspajanje

Prije spajanja i odspajanja sonde sliku treba „zamrznuti”

Preporučujemo da prije odspajanja sonde isključite uređaj kako bi se spriječile štete prouzročene visokim naponom.

Test na nepropusnost

Ovaj se test treba redovno provoditi!

Kako bi sigurnost pacijenta bila zajamčena te kako bi se oštećenje sonde rano otkrilo, test na nepropusnost najbolje je provoditi prije svake pretrage.

Oprezno s kablom

Koristite posebne držače za kablove i sonde.

Kako bi se izbjegla oštećenja kabla i štete prouzročene padom, pričvrstite kabel i sondu na za to predviđene držače.

Rukovanje

Vodite računa o pažljivom i opreznom rukovanju kablom!

Izbjegavajte kontakt s kožom, znojem i agresivnim tekućinama kako bi se spriječila pojava žutila na kablu. Također se preporučuje izbjegavanje situacija u kojima može doći do presavijanja kabla.

Skladištenje

Nakon uporabe sondu treba dezinficirati te je držati u spremniku zaštićenom od onečišćenja.

Osim toga važno je osigurati da se sonda nalazi na suhom mjestu. Vlaga može doprijeti do unutrašnjosti sonde i prouzrokovati koroziju kabla i drugih elektroničkih elemenata.

Dezinfekcija

Nisu sva dezinfekcijska sredstva učinkovita kod svih vrsta onečišćenja.

Provjerite da li su dezinfekcijsko sredstvo koje koristite te njegova jačina i vrijeme izloženosti prikladni za Vašu sondu.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA ULTRAZVUČNIH SONDI

 

  • Isključiti sondu iz uređaja

 

  • S mekanom papirnatom maramicom očistiti sondu od ostataka gela

 

  • Za čišćenje ne koristiti oštre predmete

 

  • Spužvicom ukloniti tvrdokorne nečistoće sa sonde

 

  • Sondu ostaviti da se suši na zraku ili je oprezno obrisati s mekom maramicom

PRAVILNA UPOTREBA DEZINFEKCIJSKOG SREDSTVA

 

  • Koristiti samo provjerene i odobrene dezinficijense

 

  • Slijedite upute proizvođača

 

  • Zaštitite konektor od bilo kakvih tekućina, u suprotnom se elektonički dijelovi mogu oštetiti

 

  • Kod TEE sondi posebno treba paziti na vanjsku ovojnicu savitljive ovojnice, obavezno slijedite upute za čišćenje proizvođača