Przedłuż żywotność głowic USG

Zalecenia dotyczące pielęgnacji sond ultradźwiękowych

Podłącz i zablokuj

Przed podłączeniem i odłączeniem głowicy, zamroź obraz przyciskiem „Freezen”

Zalecamy wyłączenie urządzenia przed odłączeniem głowicy, aby przeciwdziałać uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym napięciem.

Test na upływ prądu

Należy regularnie przeprowadzać test na upływ prądu!

Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i wykryć uszkodzenie głowicy na wczesnym etapie, test szczelności najlepiej przeprowadzić przed każdym badaniem.

Uwaga na kabel!

Użyj specjalnych uchwytów do kabli i głowic.

Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych upadkiem i zerwania kabla, przymocuj kabel i sondę do odpowiednich uchwytów.

Ostrożne posługiwanie się głowicą

Zwróć uwagę aby ostrożnie obchodzić się z kablem!

Unikaj kontaktu ze skórą, potem i agresywnymi płynami, aby zapobiec możliwemu zażółceniu kabla. Aby zapewnić długą żywotność kabla, należy unikać sytuacji, w których kabel jest załamany.

Przechowywanie

Po użyciu głowicę należy zdezynfekować i przechowywać w zamkniętym opakowaniu w miejscu zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem.

Ponadto należy zadbać o zapewnienie suchego przechowywania. Wilgoć może przedostać się do wnętrza sondy i spowodować korozję przewodów oraz innych elementów elektronicznych.

Dezynfekcja

Nie wszystkie środki dezynfekujące są skuteczne w przypadku wszystkich rodzajów zanieczyszczeń.

Upewnij się, że używany środek dezynfekujący, moc jego roztworu i czas ekspozycji są odpowiednie dla używanej głowicy.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA GŁOWICY ULTRADŹWIĘKOWEJ

 

  • Odłącz głowicę od urządzenia

 

  • Usuń pozostałości żelu z głowicy miękkim ręcznikiem papierowym

 

  • Do czyszczenia nie używaj ostrych przedmiotów

 

  • Użyj gąbki, aby usunąć uporczywy brud z głowicy

 

  • Pozostaw głowicę do wyschnięcia lub ewentualnie przetrzyj ją ostrożnie miękką szmatką

PRAWIDŁOWE UŻYCIE ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO

 

  • Używaj tylko sprawdzonych i zatwierdzonych środków dezynfekujących

 

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta

 

  • Chroń konektor przed wnikaniem jakichkolwiek cieczy. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia elementów elektronicznych.

 

  • W przypadku sond przezprzełykowych należy zachować szczególną ostrożność ze względu na powłokę IT. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi czyszczenia.